Diverse ondernemingen wensen een ondersteunende taak in hun Stichting Administratie Kantoor ingevuld te hebben met kennis en kunde, of als deelgenoot op interim basis zitting nemen in het managementteam van de onderneming. Arnold Verhagen heeft zitting in diverse STAK’s en management teams ter ondersteuning van de DGA. Daarnaast kunnen er een aantal andere bestuurlijke ontwikkelingen zijn, waarbij een tijdelijke support gewenst is vanuit de DGA.

Staat uw organisatie voor een grote verandering of nieuwe ontwikkelingen of bent u persoonlijk voor een bepaalde periode niet beschikbaar, VerhagenConsultancy kan u dan ondersteunen door voor een bepaalde periode het beheer van uw onderneming waar te nemen. Uiteraard worden de contouren, bevoegdheden, afstemmingsmomenten en support aan u en uw managementteam op voorhand bepaald, zodat uw onderneming daar wel bij vaart.

Bij een voorgenomen interne revitalisatie van vestigingen of afdelingen, bij voorbereidingen voor overname of fusie of ten tijde daarvan, is het noodzakelijk om een gedegen plan van aanpak te hebben. Aan de hand van dit plan van aanpak kan de volledige uitvoering voorbereid worden van de integratie van de nieuwe organisatievorm. Een nieuwe organisatiestructuur integreren, bepaalde activiteiten afstoten of geheel nieuwe diensten toevoegen aan uw organisatie, zullen gevolgen hebben voor uw bedrijf. VerhagenConsultancy beschikt over de juiste kennis, ervaring en capaciteit om integratieprojecten succesvol te laten verlopen.

Indien uw onderneming voor uitdagingen komt te staan, kan VerhagenConsultancy sparringpartner zijn om de turn around met u in te zetten. Een onderdeel van turnaround kan worden dat de bezettingsgraad van diverse onderdelen (o.a. administraties, werkplaatsen, magazijnen, channel management, IT en ICT en verkoop) van de onderneming nader bekeken moet worden, op productiviteitsbasis en functionele bezetting. Revitalisering is niet oneindig in dit kader en moet ook in deze omstandigheden zorgvuldig benaderd worden.

Eventueel kan VerhagenConsultancy voor uw organisatie de bedrijfsvoering voor een van te voren afgestemd plan van aanpak doorlichten en verandering- en verbeterplannen aanreiken en waar nodig zelf uitvoeren en ondersteunen om naar een verbeterde strategische, financiële, operationele en corporate positie te komen.

Deze ondersteuning wordt door Arnold Verhagen en waar nodig met Partners van ARSC voor u beschikbaar gesteld.

Diverse ondernemingen vinden het plezierig om op frequente basis hun directie of managementteam overleggen adequaat te laten begeleiden. Als adviseur neemt Arnold Verhagen ook deze rol van de voorzittershamer waar, dit om te zorgen dat er heldere begeleiding, opvolging van uit te voeren taken en meedenken in de ontwikkelingen van het managementteam en de onderneming worden gevolgd op voortgang en uitvoering, dit vanuit een onafhankelijke positie.