Bent u op zoek naar een maatwerk oplossing voor uw organisatie? Wij bespreken graag uw wensen. Hieronder vindt u enkele van de VerhagenConsultancy  maatwerk oplossingen.

Door omstandigheden kan het zijn dat uw bedrijf niet meer voldoet aan de ratio’s die door uw bankier vereist worden. Het is dan zaak om te zorgen dat u de communicatie met uw bank op een frequente wijze en met een plan van aanpak gaat inzetten. De wijze waarop en hoe u uw ratio’s (rentabiliteit, resultaten, solvabiliteit en EBITDA) en uw strategisch businessplan weer in de vorm krijgt die voor u van belang is en voor de bank het inzichtelijk maakt wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen van uw onderneming gaan worden. Dit zijn paden waarin VerhagenConsultancy u van dienst kan zijn.

De financieringsovereenkomsten die u, vanwege de geplande einddatum, opnieuw met uw bank of ter vergelijking bij een andere bank wilt gaan afstemmen, vergt ook hier een projectmatige benadering. Een gedegen opzet van uw strategisch business plan, begeleid met een financiële weergave van uw onderneming met een rentabiliteit verwachting, EBITDA en liquiditeitsprognose is een onderdeel van de voorbereidingen. De afstemming en begeleiding vooraf, hierin staat VerhagenConsultancy u in bij.

In de huidige bedrijfsvoering zijn deze hulpmiddelen onontbeerlijk om goed ingericht te hebben. Het begint bij de hardware (ICT) dat deze op orde is en goed onderhouden wordt, daarbij zal uw IT (Software) zodanig moeten zijn ingericht, onder andere of eventueel met interfaces die van toegevoegde waarde zijn op uw managementsysteem. Het meedenken hierin en bijstaan in integratie ideeën, de mogelijkheden en uitvoering ervan, staat VerhagenConsultancy u in bij.

Indien u inspiratie wenst op te doen voor u en uw managementteam voor de voorbereidingen in strategisch denken en businessplan ontwikkelingen, wordt u door Arnold Verhagen en/of de partners van ARSC met genoegen daarin bijgestaan door middel van presentaties, inspiratie meetings en vervolg geven aan de begeleidingsprocessen, projectbenadering en adviezen.

Voorbereiding van projecten en het plan van aanpak erachter, kan door de kennis en ervaring ‘off the shelve’ met u worden opgepakt. Vanwege de generalistische kennis van zaken opgebouwd door de vele opgedane ervaringen, kan de uitvoering van een project adequaat worden ontwikkeld en begeleid.

Ondernemingen worden geconfronteerd met diverse fases bij Tenders vanaf Request for Information naar Request for Purchases en de afronding van deze inschrijving bij een Tender en daarna naar een hopelijk uiteindelijke opdracht, dit vanwege de professionaliseringsslag bij hun afnemers. De tijd die hiermee gemoeid gaat en het onafhankelijk kennisniveau dat u soms er naast nodig heeft om hierin professioneel in mee te kunnen komen en een serieus onderdeel van de keuze te worden aan de kant van de afnemer, vergt soms ondersteuning van buitenaf. VerhagenConsultancy heeft in vele tenders aan de afnemer en leverancierszijde gestaan en kent de regels die hierbij komen kijken, zo ook de tactische en strategische inschattingen op de achtergrond.