Onderstaand is een weergave van diverse services die aan geïnteresseerde opdrachtgevers kunnen worden verleend. Het is een greep uit de vele activiteiten die op mijn pad komen en voor u klaar staan. Mede gelet op het breed ontwikkelde referentiekader door de jaren heen, heeft dit vele ondernemers al verder geholpen bij een invulling te geven in de uitdagingen waar ze voor staan.

Arnold Verhagen stemt uiteraard gaarne uw uitdagingen met u af om u verder te helpen vanaf het eerste onafhankelijke gratis oriëntatie en advies overleg. Zie mijn contact gegevens. Dit uiteraard nadat u een geheimhoudingsverklaring heeft gekregen.

Is bedrijfsopvolging of bedrijfsvoortzetting een vraagstuk voor u aan het worden? Dit vergt voorbereiding en analyse. Afhankelijk van uw positie kan dit met een gedegen voorbereiding worden uitgevoerd. Mogelijkheden voor bedrijfsopvolging binnen de familie moet zorgvuldig worden nagegaan op geschiktheid, motivatie en slagingskans. Opvolging kan soms ook niet in de familiekring gezocht moeten worden, maar kunnen ook door een directiebenoeming, management buy-out, overname, fusie of verkoop van de onderneming met een goede potentiële opvolging geborgen worden. Voor de scouting van ondernemingen of een opvolger, zie onze heading research. Dit soort activiteiten waaronder ook een pre- en uiteindelijke due diligence zijn onderdelen van het service pakket wat VerhagenConsultancy u kan bieden.

Uw onderneming kan toe zijn aan een heroriëntatie van de bedrijfsvoering, strategische plannen en uiteindelijk uw bedrijf en dus businessplan. VerhagenConsultancy kan daarin een sparringpartner voor u zijn. Op basis van mijn ervaringen kan er marktonderzoek uitgevoerd worden en aan de hand van de verworven informatie SWOT analyses, een marketingstrategie en marktrepresentatie aanvullend voor u gemaakt en worden bepaald. De gevolgen daarvan worden in een aangepast financieel plan (budget en begroting gieten) vorm gegeven. Met de samenhang van deze informatie vormt dit uw Strategisch Businessplan. Deze ondersteuning wordt door Arnold Verhagen en eventueel met het team van ARSC beschikbaar gemaakt. Afstemming daarover en een gedegen analyse zullen ten grondslag liggen aan de te kiezen strategie. VerhagenConsultancy helpt u met een businessplan voor zowel de korte, middellange als lange termijn.