In de waan van uw operatie en dagelijkse werkzaamheden, is het niet altijd mogelijk om gedegen tijd te nemen voor analyses, out of the box te denken of ondersteuning te hebben in diverse vraagstukken die u beantwoord wenst te hebben. Vaak is dan de support van een derde een uitkomst, die snelheid houdt en gas geeft in de visies die u aan het invullen bent. Om deze reden zijn de onderstaande research activiteiten beschikbaar voor opdrachtgevers:

Vanwege de snelle veranderingen in de marktomstandigheden en de invloeden die dit kan hebben op uw bedrijfsvoering, kan een positie analyse van uw bedrijf uitkomst bieden over hoe verder te gaan. VerhagenConsultancy heeft een aantal zeer complexe situaties bij ondernemers recent weer kunnen repareren. De aanvliegroute en de achtergronden van de uitkomsten heeft deze klanten verder geholpen, visie teruggegeven en de winstgevendheid weer op peil kunnen brengen. Het ontwikkelde plan van aanpak bood uitkomst, na de analyse.

O.a. om het bedrijfsprofiel van uw concurrenten, personen of grote klanten in beeld te krijgen. VerhagenConsultancy is aangesloten bij diverse informatie bronnen die niet voor een ieder toegankelijk zijn en op anonieme basis wordt uitgevoerd. Wij stemmen op voorhand uiteraard de behoeften met u af en wat u ingevuld wenst te hebben, dit naast de modulaire activiteiten die wij beschikbaar hebben.

Het vinden van onroerend goed ruimte, of van een huurder voor uw pand of juist het afstoten van eigen of gehuurd onroerend goed naar derden in de markt. De zoektocht in deze activiteiten leidt vaak tot oplossingen die een makelaar niet op zich neemt. De bestemmingsplannen geven soms ruimte of beperkingen en met een ‘out of the box’ benadering, kan u dit verder helpen in uw huisvestingskosten adequater in te richten. Anonimiteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor deze activiteiten. VerhagenConsultancy spart bij een oriëntatie gesprek met u over een eventuele benadering van deze vraagstukken.

Met de overige research mogelijkheden die worden weergegeven, kan met de samenstelling van de uitkomsten een goede strategische benadering worden gevormd voor uw vraagstukken. De uiteindelijke strategische één en/of meer-jaren businessplannen worden ontwikkeld en beschikbaar gemaakt in samenspraak met u. het geeft helderheid en rust in de door u samengestelde doelen in wat moet eerst gebeuren en de volgorde van te nemen acties.

Uw huidige marktbenadering kan wel eens onderhoud nodig hebben. U verliest terrein in de markt door een slimmere concurrent of verkoopmethoden die u niet ‘in the house’ heeft? De verhouding van David en Goliath kan zich vaak voordoen in de huidige marktomstandigheden. Het slim ontwerpen van tactische plannen en serviceverlening kan u verder helpen in het vergroten van uw omzet en marktaandeel. Soms ligt de oplossing dichterbij dan u denkt.

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, een sterkte en zwakte analyse biedt u inzicht waar u staat en wat u er mee en aan kunt doen om uw onderneming goed of beter te positioneren. Dit moet een onderdeel vormen van uw businessplannen. Als u uw posities in kaart heeft gebracht, is het invulling kunnen geven aan uw plan van aanpak en de uitvoering van dit plan, een goede basis om uw ‘zwaktes’ om te zetten in ‘krachten’. Vaak is de oplossing dichterbij dan u tot dat moment heeft in kunnen schatten.

Scouting van personen of bedrijven, om te bekijken of deze interessant zijn om aan te nemen of over te nemen of om samenwerkingsverbanden mee aan te gaan? VerhagenConsultancy kan als onafhankelijke partij, na het sluiten van een geheimhoudingsverklaring, dergelijke scoutingactiviteiten voor u uitvoeren. Dit mede door het netwerk wat in de afgelopen jaren is ontwikkeld door Arnold Verhagen. Verbindende activiteiten zijn een belangrijk onderdeel voor het succes van deze dienstverlening. De benaderingswijzen vergen nauwkeurige research en zorgvuldige communicatie. VerhagenConsultancy stemt met u af hoe deze dienst voor uw organisatie ingevuld kan worden.